• slidebg1
    MIRO BILICA
    ELITE TRX® TRAINER

ELITE TRX® TRAINER | rok narodenia 1977

MOJA VÍZIA:

POZÝVAM VÁS OBJAVOVAŤ RADOSŤ V KVALITNOM A CIELENOM POHYBE.
SPOZNÁVAŤ JEHO UŽITOČNOSŤ V REÁLNOM ŽIVOTE A NEUSTÁLE ROZVÍJAŤ VLASTNÉ ZDRAVIE.

MOJE POSLANIE:

PROSTREDNÍCTVOM ODBORNÝCH VEDOMOSTÍ, ŠPECIALIZOVANÉHO VÝCVIKU, PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU
A ORIGINÁLNEHO ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA POMÁHAM, ABY SA CIELENÝ A KOMPLEXNÝ POHYB STAL:
KAŽDODENNOU SÚČASŤOU ZODPOVEDNEJ OSOBNOSTI
ZDROJOM PRE LEPŠIE ZDRAVIE, VYŠŠIU ZDATNOSŤ, DOSTATOK VITALITY A POZITÍVNE MYSLENIE
ÚČINNÝM PROSTRIEDKOM PRÍJEMNYCH ZMIEN A STÁLEHO ZLEPŠOVANIA SA

TRX® KVALIFIKÁCIA

TRX® TRAINING FOR ACTIVE SENIORS

TRX® ESSENTIALS FOR PERSONAL TRAINING

TRX® BASIC TRAINER COURSE

TRX® FOR YOGA COURSE

TRX® ADVANCED GROUP TRAINING COURSE L3

GUN-eX® STRENGHT & POWER TRAINER

TRX® RIP TRAINING L1

TRX® BOOTCAMP

SPORTS MEDICINE SUNSPENSION TRAINING® COURSE L2

SUSPENSION TRAINING® COURSE L1

TRX FUNCTIONAL TRAINING® COURSE L1

TRX® BOOTCAMP

GROUP SUSPENSION TRAINING® COURSE L1

TRX FORCE® TRAINER COURSE L2

KULTIRISTIKA, FITNESS, SILOVÝ TROJBOJ TRÉNER 1.st

MOJA ZODPOVEDNOSŤ

Som profesionálny inštruktor systému TRX®. Dlhé roky sa systematicky venujem prísnemu tréningu a odbornému vzdelávaniu sa.

Prostredníctvom profesionálnej prípravy a oficiálnych školení pre TRX® tréningový a vzdelávací systém, pomáham cvičencom v pozitívnej transformácii tela,
zdravia a získavaniu užitočných vedomostí.

Postupné zlepšovanie kondície, zdravia a vzhľadu sú u každého cvičenca individuálne a špecifické.
Závisia od osobnosti, vlastnej zodpovednosti, prístupu k pohybu či iných špecifík.

Nedávam sľub, že želané výsledky sa dostavia ihneď po prvých tréningoch.
Poskytnem však profesionálny prístup a ucelený, odborný TRX® program, ktorý má na každého cvičenca pozitívny vplyv.
Som hrdý na všetkých svojich klientov, ktorí s odhodlaním, trpezlivosťou a vysokým nasadením na sebe usilovne pracujú.
Svojím pozitívnym prístupom sa zlepšujú krok za krokom!
Zlepšujú nielen seba, ale aj svoje okolie!

POĎTE A UROBTE SI RADOSŤ KVALITNÝM POHYBOM!

Scroll to Top